Ennev vanhaa Lohjal (26)

Perusteellisesti korjatun, entisöidyn ja uudistetun maamme kolmanneksi suurimman harmaakivipyhäkön kirkkosali 1990. Ristiinnaulitun kuva on todennäköisesti 1600-luvulla kotimaassa valmistettu. Kynttiläkruunut ovat 1600- ja 1700-luvuilta. Numerotaulu on saatu 1766 ja saarnastuoli valmistettu Nummella 1877. -Lohjan kirkosta ja sen historiasta kertova teos Lohjan kirkko ilmestyi 1990. Siinä ovat mm. kirkon kaikki maalaukset värikuvina selityksineen. -Lohjalla on jo kauan toivottu kirjaa myös kirkon ympärillä olevasta vanhasta hautausmaasta: Kuva teoksesta Lohjan kirkko.

Neljä vuosikymmentä sitten, elokuussa 1968 vihittiin Lohjan kirkko uudelleen käyttöönsä laajan korjaus-, entisöimis- ja uudistamistyön jälkeen.

Työn johdosta kirkko oli ollut suljettuna 12.4.1966-10.8.1968.

Ennen tätä rakennerestaurointia, vuosien 1953-57 kesäkuukausina oli jo entisöity kirkon maalaukset. Se tapahtui poistamalla kuvista 1889 tehty päällemaalaus, mikä tapahtui taidemaalari-konservaattori Oskari Niemen johdolla.

Keskilaivan viides holvi jätettiin kuitenkin entisöimättä, muistoksi vuoden -89 työstä. Syksyisin esiteltiin lehdistölle kunkin kesän aikana saavutettuja tuloksia ja marraskuussa 1957 järjestettiin kuvaentisöinnin päätteeksi suuri juhlatilaisuus.

Kesäkuussa 1965 Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi 12-jäsenisen restaurointitoimikunnan hoitamaan rakenne-entisöintiä ja korjausta arkkitehti Esko Järventaustan suunnitelman mukaisesti.

Toimikuntaan valittiin rehtori Keijo Loimu, kunnallisneuvos Kalle Jokinen, rehtorit Rolf Ali-Melkkilä ja Kalle Vuorinen, postimiesten esimies Paavo Eertamo, kauppias Paavo Wallentin, pankinjohtajat Ensio Rajaniemi ja Heikki Sippola, toimitusjohtajat T.E.Karhu ja Väinö Paavolainen, opettaja Herman Soira sekä rovasti Kari Porra; sihteerinä toimi pastori Vilho Haveri.

Suurimmat entistämistyöt olivat ikkunoiden saattaminen alkuperäiseen asuunsa 1800-luvun suurentamisen jäljiltä, oviaukkojen ja ovien entistäminen1800-luvulla tehdyn pohjoisseinän ikkunan umpeenmuuraaminen, ns. papinovjen avaaminen sekä lattian alentaminen alkuperäiseen tasoonsa.

Lattia päällystettiin kalkkikivilaatoilla ja uudet penkit teetettiin bulgarialaisesta tammesta.

Kirkon alle rakennettiin aputila, johon johtavat kierreportaat asehuoneesta ja sakaristosta.

Kirkon lämmitys uusittiin ja urkulehteri poistettiin. Ulkoseinien saumausta korjailtiin ja maata poistettiin ulkoseinustoilta.

Kirkon edelliset penkit olivat vuodelta 1892. Sähkövalon kirkko sai 1912.

Lämmitys tapahtui kamiinoilla vuoteen 1930 asti, jolloin siirryttiin keskuslämmitykseen.

Ensimmäiset urkunsa kirkko sai 1877 ja nykyiset asennettiin paikalleen 1982.

Kiitos sarjasta Ennevvanhaa Lohjal. Korjauksena 21.8. kirkon urut ovat vuodelta 1985 ei – 82 eikä -86 kuten Lohjan kirkkokirjassa kerrotaan.

Pentti Eertamo 21.8.2008

Vieritä ylös