Passiivin käyttö Lohjan murteessa

PASSIIVIN KÄYTTÖ LOHJAN MURTEESSA

Helsingin yliopisto

Suomen kielen pro gradu -tutkielma

Huhtikuu 1972

Eeva Sippola

AINEISTOSTA

Laudaturtyöni aiheena on passiivin käyttö Lohjan murteessa. Aiheen sain professori Virtarannalta syksyllä 1968. Keväällä 1969 (8.5.1969) pidin professori Virtarannan johtamassa laudaturseminaarissa esitelmän Passiivin käytöstä Lohjan murteessa. Esitelmän lähdemateriaalina oli 70 minuutin pituinen nauha puhuttua Lohjan murretta.

Esitelmä päätettiin laajentaa laudaturtyöksi lisäämällä lähdemateriaali kymmeneen tuntiin. Aineiston olen valinnut syksyllä 1969 Suomen kielen nauhoitearkiston nauhoista. Lohjan murteen nauhoja oli tuolloin yhteensä 15 tuntia 45 minuuttia, joista Terho Itkonen, Pentti Soutkari ja Pekka Lehtimäki olivat yhdessä nauhoittaneet 2 tuntia 15 minuuttia ja Pekka Lehtimäki yksin 13 tuntia 30 minuuttia. Valitsin aineistokseni Terho Itkosen, Pentti Soutkarin ja Pekka Lehtimäen yhteiset nauhat sekä osan Pekka Lehtimäen nauhoista.

Vieritä ylös